Provincie Noord-Holland

Voorlichting over baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse Plassen

Denken

Om de bevaarbaarheid, de helderheid en ontwikkeling van waterplanten in de Loosdrechtse plassen te verbeteren, wordt de komende jaren gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’.

Wij mochten in opdracht van de Provincie Noord-Holland een informatieve film maken waarin we omwonende en overige belanghebbende informeren over de werkzaamheden.

Draaien

Voor de filmopnames zijn we met regisseur, cameraman en geluidsman naar de Loosdrechtse Plassen afgereist. Hier hebben we de interviews langs en op het water afgenomen.

Drone opnames zijn op een los moment gemaakt.

Animaties hebben we in de studio gemaakt.

Delen

De film wordt op de project pagina van Provincie Noord-Holland gebruikt ter informatie.

Meer over onze 3D werkwijze »